Företagskontroll

Hem > Företagskontroll

Företagskontroll

Man behöver inte som åkeriägare ligga sömnlös och oroa sig för en företagskontroll från Transportstyrelsen.

Inte om man bedriver ett seriöst åkeri och inte bryter mot kör- och vilotidsregelverket medvetet. Alla åkerier har överträdelser och det viktiga är vad man gjort för att förebygga dessa. Har man gjort vad man kunnat så kommer Transportstyrelsen ta bort överträdelser och sänka sanktionsavgiften.

På denna sida tänkte jag berätta lite hur en företagskontroll går till.

1. Ni får ett brev att ni är uttagna till en företagskontroll. Man skriver vilka månader man vill kontrollera. De väljer ut två sammanhängande månader den senaste 12 månaders perioden.

De skriver att de vill ha in filer från fordon, förare, ev diagramblad, intyg från verkstäder samt övrig dokumentation. Detta avser kvitterade överträdelserapporter, dokumentation på utbildning, remsor och övrigt.

Ni får en deadline då detta ska vara inskickat. Ni kan skicka in materialet digitalt eller via post.

2. Efter att ni skickat in allt material ni har så kan ni få ett mail där de vill ha in kompletteringar på sådant de saknar efter sin första granskning. Ofta är det att de saknar data på någon förare eller fordon för del av, eller hela kontrollperioden.

Det är här man upptäcker att förare man anlitat inte läst av sina kort efter senaste körningen och kan man inte få fram denna så kostar det 6 000 kr per förare.

Man kan ha ett fordon där det saknas filer och har man kvar detta fordon så brukar det inte vara några problem då man kan läsa av färdskrivaren ett helt år tillbaka vid behov. Har man inte kvar fordonet så kostar det 6-20 000 kr per fordon där det saknas data.

Har färdskrivaren varit låst med fel företagskort så du inte kan få ut någon datan så kan en verkstad hjälpa dig med detta. Sätter de i sitt verkstadskort så öppnar de upp låset och kan få fram datan som du behöver.
En ny deadline då detta ska vara inne.

3. När ni skickat in kompletteringar så gör de en kontroll och ni kommer att få ett första beslut på vad de hittat och hur mycket detta kommer att kosta i sanktionsavgift. Ni får chans att gå igenom alla överträdelser och körningar utan kort och yttra er.

Ni har fortfarande chansen att komplettera med mer uppgifter och filer som saknas. Och även här har ni en deadline när materialet ska vara inskickat.

4. När ni skickat in ert yttrande så kommer ett nytt beslut då de gått igenom ert material. Oftast har då beloppet att betala minskat, men det har vid enstaka tillfälle ökat när det kommer in data på chaufförer och fordon och det hittar nya överträdelser på dessa.

Här brukar man få ytterligare en chans till att yttra sig och efter detta så kommer det slutgiltiga beslutet.

5. När ni fått det slutgiltiga beslutet så får ni även en delgivning där ni ska bekräfta att ni mottagit beslutet. Ni kan svara på denna delgivning antingen via medföljande dokument per post och ni kan också svara på Transportstyrelsens hemsida. Enkelt och snabbt.

När ni svarat på delgivningen så har ni 3 veckor på er om ni vill överklaga till Förvaltningsrätten.

Är ni inte nöjda med resultatet och anser att Transportstyrelsen har sanktionerat er felaktigt så rekommenderar jag att ni överklagar.

När Transportstyrelsen fattat sitt slutgiltiga beslut så kan inte beloppet höjas. Det kan bara sänkas om Förvaltningsrätten anser att ni har rätt.

När ni skickat in ert överklagande så händer inget förrän Förvaltningsrätten fattar beslut. Det brukar ta ca 12 månader innan ni får detta.

Om ni inte är nöjda med Förvaltningsrättens beslut så kan detta överklagas till kammarrätten.

Det är inte säkert att Kammarrätten väljer att ta upp ert ärende och i så fall vinner domen laga kraft och sanktionsavgiften ska betalas.

Ofta tar det inte slut här.

6-12 månader efter att domen vunnit laga kraft så är risken stor att ni får en ny kontroll och så håller det på tills Transportstyrelsen anser att ni kommit tillrätta med de problem/överträdelser man hittar vid sina kontroller.

Vill ni ha hjälp med denna process så kan jag hjälpa er.

Har hittills hjälpt till vid ca 10 företagskontroller och ingen av de kunder jag hjälpt har varit missnöjda. 

Samtliga har fått sin avgift sänkt med mer än mitt arbete har kostat dem.

MEN, jag är inget ”trollkarl” och de överträdelser Transportstyrelsen hittar som är korrekta kan jag inte göra mycket åt.

Men det finns alltid körningar utan kort som inte ska sanktioneras, och använder man inhyrd personal så händer det att man sanktioneras för saker som inte skett i era fordon.

Som jag skrev i början så ska man inte vara alltför orolig för en företagskontroll om man arbetat aktivt, seriöst och ändamålsenligt för att undvika få överträdelser.

Jag rekommenderar att ni kontaktar mig via e-post så svarar jag så fort jag kan.

Vill ni hellre ringa så är det störst chans att nå mig måndag-torsdag mellan kl 18-21

Kontakt information

Copyright © 2022 KoV-Experten. All rights reserved.