Kunder

Home > Kunder

Kunder

Jag har idag ett antal åkerier som jag hjälper med granskning av deras förare och fordon en gång i veckan.  När jag varit igång med granskningen ett tag så är det 1-2 timmars arbete per vecka. (Kan vara lite mer de första veckorna beroende på antal överträdelser jag hittar.)

Jag granskar om det kommit in några körningar utan kort på fordonen som är 3 minuter eller längre. Åkeriet får en rapport med reg nr., datum, hur lång körningen varit och vem som kört bilen före eller efter denna körning. Ibland ser man att denna körning ligger i direkt samband med att en chaufför tar ut eller sätter i sitt kort och då är det uppenbart vem som gjort denna körning.

Är det inte en godkänd körning så är skadan redan skedd, men det viktiga är att chaufförerna ser att vi ser allt de gör i åkeriets bilar och ganska snabbt upphör dessa olovliga körningar utan kort.

Jag gör därefter en granskning av samtliga förare och skapar överträdelserapporter som föraren ska kvittera. På dessa skriver jag en förklaring till vad som hänt så de vet vad de gjort för fel, så det inte upprepas. Dessa rapporter skriver ni ut och får kvitterade och sen arkiverar ni dem i minst 12 månader.

Jag har 14 dagars uppsägning på denna tjänst om vi kommer till en punkt där ni själv vill ta över granskningen, och minimidebitering är en (1) timme per vecka.

Jag har även några åkerier som jag hjälpt vid en företagskontroll. Jag hjälper till att plocka fram det material som Transportstyrelsen vill ha in och jag kan även skicka in det till dem digitalt. Sen när Transportstyrelsen granskat ert material får ni en chans att komplettera med material som eventuellt saknas och vi får även möjlighet att yttra oss. Jag går igenom de överträdelser som de hittat och det brukar alltid vara några som är felaktiga och inte ska sanktioneras er.

Vi skickar in yttrande och kompletteringar och sen får vi deras slutgiltiga beslut med en summa att betala, och tillsammans går vi igenom möjligheten att överklaga till Förvaltningsrätten. Detta kan jag också hjälpa er med.

För att jag ska kunna hjälpa er med detta krävs det att ni använder IDHA-Online och att ni har filer på både förarkort och fordon. Här brukar det vara brister då åkerierna inte sett till att alla chaufförer ska läsa av sina förarkort. Anställda minst en gång i veckan och inhyrd personal efter varje körning. Detta även om ni har fjärravläsning i bilarna. Det kostar 6-20 000 kr i sanktionsavgift om det delvis eller helt saknas avläsning.

Granskning av förare | Mina kunder - KoV-Experten
Granskning av förare | Mina kunder - KoV-Experten
Granskning av förare | Mina kunder - KoV-Experten

Jag rekommenderar att ni kontaktar mig via e-post så svarar jag så fort jag kan.

Vill ni hellre ringa så är det störst chans att nå mig måndag-torsdag mellan kl 18-21

Kontakt information

Copyright © 2022 KoV-Experten. All rights reserved.