”Äntligen vinner det sunda förnuftet”

Fick ett trevligt besked igår och ett viktigt besked för åkerierna i Sverige.

Det finns eller förhoppningsvis fanns en risk att ni skulle kunna få sanktionsavgifter för överträdelser som skett i andra åkeriers fordon och där ni inte haft minsta chans att påverka det som hänt. Det gäller när man anlitar inhyrd personal som många gör idag.

En av mina kunder som jag hjälpt med en företagskontroll (nämner aldrig namnet på mina kunder) råkade ut för detta. Hur vi än bestred detta och förklarade hur tokigt det var så gav inte Transportstyrelsen med sig. De skulle sanktionera för detta.

Jag är med i ett nätverk för kör- och vilotider som Transportföretagen startat och jag fick höra att det var ett flertal åkerier som råkat ut för samma sak och de hade fått betala, och det fanns de som inte ville ha inhyrd personal efter detta.

Vi överklagade till Förvaltningsrätten vilket jag rekommenderar alla att göra och vi fick rätt. Nu får vi bara hoppas att Transportstyrelsen tar detta som en vägledning och inte fortsätter med sina ”tokigheter”. De har i alla fall inte överklagat Förvaltningsrättens dom och det är ett gott tecken.

Här är artikeln om Förvaltningsrättens dom.

https://www.transportforetagen.se/nyhetslista/2024/mars/antligen-vinner-det-sunda-fornuftet–akeri-vann-mot-transportstyrelsen-i-domslut/