Om

Home > About

Kent Davidsson | Transportstyrelsen | Genomgång av körning - KoV-Experten

Om KoV-Experten

Mitt namn är Kent Davidsson och jag har arbetat med granskning av kör- och vilotider på heltid sedan 2015. Ett av Helsingborgs större åkerier hade fått en företagskontroll från Transportstyrelsen och man hade hittat brister som gjorde att man fick betala maxbeloppet som då var 200 000 kr. Man bestämde sig för att ta tag i problemet och anställde mig och en kollega. Idag är jag ensam granskare på åkeriet och det är inte längre en fulltidssyssla. Det går att få ner antalet överträdelser snabbt när chaufförerna vet att man ser allt de gör i åkeriets bilar och de får stå till svars för vad de gjort.

Jag har själv kört lastbil till och från i ca 35 år och det underlättar mitt arbete då jag ”pratar samma språk” som chaufförerna jag granskar och kan sätta mig in i deras situation. Även när någon ibland försöker sig på en förklaring som jag vet inte stämmer. Försöker man t.ex. skylla på färdskrivaren så är det bara att säga att 10 andra chaufförer kör denna bil och de har inga problem med inmatning av startland. Är det dig eller är det färdskrivaren det är fel på? 😊

 

När Transportsyrelsen höjde maxbeloppet för sanktionsbeloppet från 200 000 kr till 800 000 kr så började åkerier höra av sig och undrade om jag hade möjlighet att titta hur det såg ut hos dem.

Då startade jag Kör- och Vilotidsexperten i Helsingborg och fick lite kunder som ville ha hjälp med granskning och utbildning av sina chaufförer. Just utbildning av chaufförer är en sak som Transportstyrelsen lägger stor vikt på vid en företagskontroll. Hur duktiga och seriösa man än är så kommer de hitta överträdelser, men ser de att ni gjort vad ni kunnat för att undvika dessa så har man stor chans att klara sig vid en kontroll.

Idag har jag 6 kunder där jag gör granskningen i deras analysprogram. (Jag jobbar bara i IDHA Online och har hjälpt mina kunder att byta till detta om de använde något annat program innan vårt samarbete.)

Jag granskar de lite större åkerierna en gång i veckan, och de lite mindre varannan vecka. Allt beror på antalet överträdelser jag hittar vid granskningen. Man ska granska minst var 14:e dag (helst en gång i veckan) då Transportstyrelsen vid sina kontroller vill se att man arbetar aktivt, seriöst och ändamålsenligt med granskningen. Att skriva ut rapporter en gång i månaden som chaufförerna kvitterar uppfyller inte detta krav. 

Jag har hjälpt till vid ca 10 företagskontroller med allt från att skicka in material, komplettera med det som saknats, lämnat yttrande då Transportstyrelsen granskat materialet och om vi inte varit nöjda med den behandling vi fått i kontrollen så har jag hjälpt till med överklagande till Förvaltningsrätten och Kammarrätten.

(Vill tillägga att handläggarna på Transportstyrelsen är bra att ha att göra med och mycket av det som de hittat i sin första granskning går att få bort sanktionsavgiften när man lämnar förklaringar och styrker dessa med dokumentation.) 

 

Jag har en Youtube kanal där jag lagt ut filmer som visar hur chauffören ska göra diverse inmatningar i färdskrivaren.

Kan vara bra om man t.ex. missar inmatningen när man sätter i kortet och kommer på detta innan man börjar rulla. Då är det bara att mata in ett startland manuellt och det blir ingen överträdelse. https://www.youtube.com/@kontrollgruppenvideo4350/videos

Jag var med på ett föredrag på Elmia 2022 där jag berättade om vårt förebyggande arbete för att visa åkerierna att det går att klara en kontroll. https://youtu.be/lzpKWHDnoYw

 
Och nu har jag blivit intervjuad av tidningen Trailer och detta har publicerats i nummer 1, 2024.

Jag rekommenderar att ni kontaktar mig via e-post så svarar jag så fort jag kan.

Vill ni hellre ringa så är det störst chans att nå mig måndag-torsdag mellan kl 18-21

Kontakt information

Copyright © 2022 KoV-Experten. All rights reserved.