Mina tjänster

Hem > Mina tjänster

Har ni koll på vad som händer i era fordon? Granskar ni regelbundet både förare och fordon?

Om inte så är risken stor att det kan bli dyrt om ni blir uttagna till en företagskontroll från Transportstyrelsen.

Antalet åkerier som fått maxbeloppet på 800 000 kr i sanktionsavgift ökar. Men ett litet eller medelstort åkeri kommer inte upp i denna summa, men 2-300 000 är inte ovanligt om man inte gjort det förebyggande arbetet.

Det är här jag kommer in i bilden om ni känner att ni skulle vilja ha hjälp med detta.

Jag erbjuder alla en gratis genomgång av hur det ser ut i ert åkeri. Det ni behöver är IDHA Online och att ni har läst av alla förarkort och färdskrivare och laddat upp dessa filer. Då ser vi om det finns några brister och om ni själv vill arbeta med dessa eller anlita min hjälp.

Kov-experten | News and latest updates
Företagskontroll | KoV-Experten
företagskontroll - Kov-experten
Utbildning av förare | Prislista - KoV-Experten

Jag erbjuder:

Granskning av förare och fordon på regelbunden basis. En gång i veckan rekommenderas.

Utbildning av chaufförer, transportledare och företagsledning. Detta är ett måste om man ska ha en chans att få nedsatt eller borttagen sanktionsavgift

Utbildning i hur man arbetar effektivt i IDHA Online som enligt min åsikt är det bästa analysprogrammet på marknaden. Detta för er som själv vill kunna sköta granskningen.

Hjälp vid en företagskontroll där jag hjälper er med vad som ska skickas in till Transportstyrelsen. Man ska inte skicka in för lite eller för mycket material.

Jag håller även YKB-utbildning delkurs 3 (Lagar och regler) där min utbildning i kör- och vilotidsregelverket ingår.

Jag har idag 5 åkerier som jag granskar en gång i veckan, och jag har hjälpt 5-6 andra åkerier som fått en företagskontroll.

Jag har tackat nej till en del åkerier som skickat in material till Transportstyrelsen och fått deras första beslut. Jag har sett att man hittat för mycket överträdelser och det är inte mycket jag kan hjälpa dem med. Det som har hänt, har redan hänt och Transportstyrelsen har upptäckt överträdelserna.

Min specialité är det förebyggande arbetet och det är då man har en chans att klara kontrollen.

Jag rekommenderar att ni kontaktar mig via e-post så svarar jag så fort jag kan.

Vill ni hellre ringa så är det störst chans att nå mig måndag-torsdag mellan kl 18-21

Kontakt information

Copyright © 2022 KoV-Experten. All rights reserved.