Kör- och vilotidsskolan för åkerier och bussföretag

Vet inte om ni sett denna inbjudan? Jag har varit med och tagit fram en kör- och vilotidsskola som vänder sig till åkerierna. Det finns många som håller utbildningar för chaufförerna, men vad bör åkerierna tänka på?

Det är i morgon (tisdag) efter lunch och jag ska prata om vikten av fortlöpande granskning.

https://www.transportforetagen.se/utbildningar-och-seminarier/transportforetagens-kor–och-vilotidsskola/