Goda nyheter för seriösa åkare

Transportstyrelsen har fått mycket kritik genom åren för att de varit “paragrafryttare” och alla som fått en företagskontroll tvingats betala höga sanktionsbelopp trots att man gjort allt i sin makt för att följa reglerna.

Chaufförerna har missat en inmatning i färdskrivaren, glömt ta ut sitt kort efter dagens slut och andra misstag. Många gånger på grund av stress eller för att de blivit störda av en kollega eller mobiltelefonen.

Nu ska transportstyrelsen arbeta på ett nytt sätt och upptäcker de ett åkeri som ovan så kommer de avbryta kontrollen och ingen sanktionsavgift kommer att utdömas. man ska lägga sin kraft och tid på att hitta de som fuskar.

 

Seriösa åkerier kan vinna på begränsade företagskontroller

Text: Ralph Andersson

Publicerad: 2021-12-15 13:25 

Efter nyår kommer Transportstyrelsen att arbeta efter en ny metod vid företagskontroller. Metoden kallas ”begränsade kontroller” och målen är bland annat att kunna kontrollera fler åkerier och fokusera på medvetet fusk – men också att seriösa företag ska ges en möjlighet till lindrigare beslut.

Med den nya metoden – begränsade kontroller – införs en sållningsprocess i fyra steg med tre möjliga resultat där man antingen avslutar kontrollen, begränsar kontrollen till vissa överträdelser eller genomför en fullständig kontroll.

Om Transportstyrelsen i något steg i processen bedömer att allt ser bra ut kan man göra bedömningen att det inte finns skäl att ifrågasätta företagets ansvar. Då avslutas ärendet utan sanktionsavgift. Förutsättningarna är att åkeriet bedriver ett bra arbete med planering och uppföljning med hänsyn till kör- och vilotider – och inget indikerar på fusk eller systematiskt åsidosättande av regelverket.

Om Transportstyrelsen i något steg istället gör bedömningen att det ser ganska bar ut – men att företaget verkar ha problem med en viss typ av överträdelse – då kan man göra en begränsad kontroll. Detta innebär att man tittar vidare på bara på den överträdelsetypen, eller göra ett stickprov på en delmängd av chaufförerna.

Båda dessa nivåer ger en lägre sanktionsavgift för åkeriet än en fullständig kontroll skulle ha gjort.

Om kontrollen däremot ger indikationer på systematiskt och/eller medvetet fusk – eller att man inte alls följer kör- och vilotiderna – då blir det en fullständig kontroll precis som idag.

Med den nya metoden hoppas Transportstyrelsen kunna göra fler företagskontroller men samtidigt frigöra tid för att kunna utreda det systematiska fusket i oseriösa företag ännu mer noggrant

Man vill även att seriösa åkerier ska ges möjligheten till mildare beslut.

— Hur många som får en mildare sanktionsavgift är svårt att säga eftersom vi har ett riskbaserat urval. Ju mer rätt vi träffar i urvalet, desto fler företag får den fullständiga kontrollen, säger Gunilla Yourstone som är sektionschef inom kör- och vilotider.

Hon fortsätter:

— Skulle vi träffa 100 procent helt rätt i vårt urval skulle ju alla falla ut till fullständig kontroll. Men vi vet ju att det inte är så, även skötsamma företag som vill göra rätt hamnar hos oss. Och de kommer att få en lägre sanktionsavgift eller ingen avgift alls.

Gunilla Yourstone påpekar också att Transportstyrelsen hela tiden jobbar med att utveckla urvalet då men vill träffas så rätt som möjligt redan från början.

Med den nya metoden hoppas Transportstyrelsen också få bättre acceptans och förståelse för sina kontroller i branschen och mer transportpolitisk nytta för sina medel.

 

Källa: https://www.trailer.se/artikel/seriosa-akerier-kan-vinna-pa-begransade-foretagskontroller 

Leave a Reply