Se till att inte fastna i Transportstyrelsens nät.

Har man fått en kontroll och det har utdömts sanktionsavgift så kan man vara säker på att Transportstyrelsen kommer igen ca. 6 månader efter att domen vunnit laga kraft.

Hörde från en åkeriföretagare som haft en kontroll som överklagades så långt det gick. (Först Förvaltningsrätten och sen kan man även försöka få Kammarrätten att ta upp ärendet)

Men eftersom varken Transportstyrelsen eller domstolen ansåg att åkeriet gjort vad de kunnat för att förhindra överträdelser så stod Transportstyrelsen beslut om sanktionsavgift kvar och det var bara att betala. Sex (6) månader efter att domen vunnit laga kraft så var det dags för nästa kontroll.

Eftersom man inte gjort så mycket annorlunda från den första kontrollen så beslutade Transportstyrelsen att även denna gång skulle sanktionsavgift betalas.

Här gör åkeriet ett stort misstag ska det visa sig i efterhand. Eftersom man förlorat i alla instanser förra gången så ansåg man att det inte var lönt att gå igenom hela processen igen så man betalar sanktionsavgiften.

Vad händer? Jo, sex (6) månader senare så var det dags för 3.e kontrollen.

Det fungerar inte att “sticka huvudet i sanden”. Man måste ha någon som jobbar med granskning och utbildning av chaufförerna om man ska klara en kontroll och därmed slippa återkommande kontroller.

Leave a Reply