Transportstyrelsen är “på hugget”

Jag har på senare tid fått ett flertal förfrågningar om att hjälpa till vid pågående kontroller från Transportstyrelsen. Det verkar som att antalet kontroller har ökat?

De har anställt fler handläggare och kanske deras nya arbetssätt redan börjat ge resultat? Tanken är att de ska avbryta kontroller där de ser att åkeriet gjort vad det kunnat för att undvika överträdelser, och det man hittar inte är allvarliga överträdelser. Tanken är att man ska kunna göra fler kontroller för att hitta de som fuskar.

Jag har tyvärr inte kunnat hjälpa en del av de som behöver hjälp efter att ha tittat på vad Transportstyrelsen skriver i sitt första beslut. När man får detta så har man möjlighet att yttra sig och även komplettera med uppgifter och material som de vill ha in.

Det som gjort att jag varit tvungen att tacka nej är att dessa åkerier inte gjort det förebyggande arbetet med att utbilda och granska. Det är här jag kommer in i bilden. Har ni IDHA online som analysprogram så bjuder jag på en “hälsocheck”. Jag kollar om det finns några brister och vad ni bör göra i så fall. Detta utan att det kostar er ett enda öre.

Vill ni sen ha min hjälp med utbildning av förare och transportledare så gör jag det. Detta kan göras på plats hos er eller digitalt via Zoom. Jag kan utbilda någon på kontoret i hur de kan arbeta effektivt med granskning i IDHA online. Detta kommer kosta åkeriet mindre än vad två chaufförer som inte läst av sina förarkort eller två körningar utan kort i åkeriets bilar.

När det står som på bilderna nedan i det första beslutet ni får från Transportstyrelsen då är det för sent.

 

 

 

 

 

Leave a Reply