Du har inte missat våra video med färdskrivarinmatning?

Vi har fått mycket beröm för våra video vi har på Youtube där chauffören kan få vägledning när han/hon är osäker på hur man gör en viss inmatning.

Då vi granskat åkerier så har vi hittat ett stort antal överträdelser mot missad dygns- och veckovila. Man har velat mata in en period av annat arbete före eller efter vilan, men det har blivit annat arbete sedan man tog ut kortet.

Vi har även hittat överträdelser för ospecificerad tid i samband med bilbytet då en chaufför velat göra rätt och ändra aktiviteten för den tid kortet varit ute mellan bilarna, men något har blivit fel och både chaufför och åkeri riskerar 2 000 kr. i böter/sanktionsavgift vid en kontroll.

De flesta av dessa filmer varar strax över minuten. Det ska vara snabbt och enkelt att få vägledning.

Ni hittar dessa filmer här: https://www.youtube.com/channel/UCKncC9FilNZhUoV9bsp8kkQ/videos 

Leave a Reply