Vad kan vi lära oss av detta?

Det viktigaste är självfallet att man inte tar lätt på detta med att följa regelverket. Det räcker inte med att skriva ut en överträdelserapport en gång i månaden och skicka ut denna i lönekuvertet. Man måste granska regelbundet och så fort som möjligt kontakta de som begår överträdelser och förklara vad de gjort för fel. man måste ha utbildning med chaufförerna så de kan regelverket, och de vet hur de ska göra inmatningar i färdskrivaren.

Det andra vi kan lära oss av detta är att man försöker driva varje ärende så långt det går. Man vill kanske inte koppla in en jurist som gör att man riskerar att det blir dubbelt så dyrt i slutändan, men avsätt någon som går igenom det som Transportstyrelsen vill sanktionera er för. Är det korrekt? Har dessa överträdelser skett i era fordon, eller är det en inhyrd chaufför som begått överträdelsen i annat åkeri’s fordon? (Har varit med om detta)

Yttra er och skicka in detta till Transportstyrelsen. Se om de plockar bort något de vill sanktionera er för. Nu har ni chans att lämna in ett andra yttrande och efter detta så går ärendet till Förvaltningsrätten där det kan ligga i ett år eller mer beroende på hur mycket de har.

Ska du göra detta bara för att fördröja nästa kontroll? Nä, givetvis så är det dags att nu ta tag i problemet, för du vet att det bara är en tidsfråga innan du får din nästa kontroll.

Har du hamnat i Transportstyrelsen nät så kommer du finnas kvar där tills den dagen då de anser att du gör vad du kan. Inget åkeri kommer att ha noll (0) överträdelser vid en kontroll. Men har du gjort vad du kan och du har detta dokumenterat så har du en chans att slippa betala, och troligtvis så försöker de då få in en annan “ful fisk” i nätet som de kan sanktionera tills denna gjort vad de ska.

(Kan tillägga att om du är medlem i Sveriges Åkeriföretag (SÅ) så har du tillgång till mycket duktig juridisk hjälp till en rimlig kostnad. Desto mer du gör själv i form av yttrande desto mindre behöver de göra och du håller nere kostnaden. Har god personlig erfarenhet av deras service och kunnande)

Leave a Reply