Utbildning av handläggare kör- och vilotider

Vi har idag haft vår första utbildning av en person som på ett åkeri ska sköta kontrollerna av kör- och vilotidsregelverket. Denna person har inte tidigare någon erfarenhet av detta arbete och har inte arbetat i IDHA Online analysprogram.

Eftersom det var första utbildningen så var det intressant att se hur lång tid detta skulle ta? Skulle vi klara det på en dag eller skulle vi behöva fortsätta dagen efter?

Det tog 8 timmar inkl. en timmes avbrott för frukost och lunch. Kostnaden för detta åkeri blir 7 x 595 kr. d.v.s. 4 165 kr. och på måndag har man en arbetare som kan regelverket och hur man arbetar snabbt och effektivt i IDHA Online.

Detta åkeri har därmed ökat sina chanser att klara en kontroll från Transportstyrelsen som kommer att komma förr eller senare. Nedan ser ni vad denna utbildning innehåller.

Leave a Reply