Nästan 24 miljoner i sanktionsavgifter 2022

Under 2022 skickade Transportstyrelsen ut krav om sanktionsavgifter för nästan 24 miljoner kronor. Detta är den näst högsta siffran de senaste fyra åren. Även antalet kontroller ligger högt jämfört med tidigare år.

En sammanställning av Transportstyrelsens företagskontroller gällande kör och vilotider visar att myndigheten skickat ut krav på 23,9 miljoner kronor i sanktionsavgifter under 2022. Detta är nära 1,7 miljoner lägre än 2021 men 4,5 miljoner mer än 2020 och drygt 6 miljoner mer än 2019.

Uppgifterna gäller ärenden som vunnit laga kraft och är debiterade respektive år. Det innebär att besluten kan ha fattats tidigare år och siffrorna går därför inte att ställa i relation till antalet kontroller ett visst år.

Myndigheten gjorde 217 företagskontroller inom godstrafiken under 2022. 62 av dessa riktade sig mot företag som blivit kontrollerade tidigare inom en treårsperiod. 47 kontroller kunde inte genomföras då företagen ej skickat in begärda uppgifter.

I 89 fall påfördes åkeriet en sanktionsavgift motsvarande fullt sanktionsvärde. I 44 fall begränsades avgiften utifrån det regelverk om tak för hur mycket Transportstyrelsen får kräva in av ett företag. 43 företag krävdes på 1 procent av sin omsättning medan ett åkeri påfördes maxbeloppet på 800 000 kronor.

Transportstyrelsen saknar statistik över det totala sanktionsvärdet som utredarna kommer fram till. Däremot kan man se att andelen allvarliga överträdelser (AÖ), mycket allvarliga överträdelser (MAÖ) och synnerligen allvarliga överträdelser (SAÖ) minskat något jämfört med 2021.

När det gäller de fem vanligaste överträdelserna har ”Felaktig användning av diagramblad/förarkort” legat i topp de senaste tre åren. Under 2021 låg ”Användning av annan förares förarkort” femma på listan men har under 2022 ersatts av ”Företaget har inte inkommit med material för kontroll”.

Text: Ralph Andersson, trailer.se
Publicerad: 2023-01-19 11:44

Leave a Reply