Ofullständiga uppgifter kostar åkeri 280 000 kronor

Som jag skrivit så många gånger tidigare. Det går inte att “sticka huvudet i sanden” och tro att man ska klara sig. Har ni inte lagrat filer på förarkort och fordon så kostar det 6-20 000 kr i sanktionsavgift på varje förare och fordon.

Nedan kan vi läsa om ett åkeri som inte hade det som Transportstyrelsen behövde för att kunna göra en kontroll och då avbryter man kontrollen och utdömer 20 000 kr per fordon som åkeriet har på sitt tillstånd. Och man har ingen möjlighet att överklaga beslutet. Förvaltningsrätten kommer att gå på Transportstyrelsens beslut, och Kammarrätten kommer inte ta upp ärendet.

 

Text: Ralph Andersson

Publicerad: 2022-11-28 15:01 

Ett åkeri i Västergötland krävs på 280 000 kronor av Transporstyrelsen då man inte skickat in efterfrågade uppgifter i samband med en företagskontroll.

Transportstyrelsen ämnade genomföra en företagskontroll av åkeriet i maj och juni 2019 men fick inte in efterfrågade uppgifter. I mars 2020 underrättades åkeriet att man riskerade en sanktionsavgift på 280 000 kronor på grund av det uteblivna materialet.

Enligt Transportstyrelsens utredning hade åkeriet 14 lastbilar under kontrollperioden och detta skulle kosta företaget 20 000 kronor per lastbil.

Åkeriet skickade då in fordons- och förarfiler – men inte tillräckligt. Enligt Transportstyrelsens beslut saknas det fortfarande för många filer för att man skulle kunna genomföra en komplett kontroll.

Beslutet blev därför att kräva 280 000 kronor i sanktionsavgift.

Regelverket ger myndigheten rätt att kräva 20 000 kronor per fordon i sanktionsavgift om man inte kan genomföra en fullständig företagskontroll. För varje ytterligare tillfälle som en företagskontroll inte kan genomföras ökar avgiften med 20 000 kronor per fordon. Detta gäller inom en treårsperiod från det att det första beslutet om sanktionsavgift vunnit laga kraft.

Beslutet har nu vunnit laga kraft så om åkeriet inte lämnar ut begärda uppgifter nästa gång Transportstyrelsen hör av sig riskerar man en sanktionsavgift på 560 000 kronor.

Leave a Reply