Nytt nätverk för åkeriföretagen genom BA/Transportföretagen

Jag är glad att jag fått en plats i nätverket som Transportföretagen startat för att vi ska kunna påverka ansvarigt departement, infrastukturministern och Transportstyrelsen.

Tanken kan inte vara att seriösa åkerier ska sanktioneras med 100 000-tals kronor för att deras chaufförer trycker fel på färdskrivaren, missar att sätta i sitt förarkort och kör några minuter innan han/hon upptäcker detta och stannar och sätter i sitt förarkort, men glömmer att skriva ut en remsa och dokumentera sitt misstag. Eller andra “småförseeler” som gör att sanktionsavgiften blir väldigt hög om man har ett antal bilar och förare under de 2 månader som granskas.

Dessa görs inte i syfte att fuska utan det är för att vi är människor, och människor gör fel. Vi är stressade och vi har en telefon som ringer och stör oss i vårt arbete.

Givetvis ska alla åkerier granskas, men lägg kraften på de där man ser att det inte handlar om misstag. Det är gjort i syfte att fuska och skaffa sig fördelar mot de som följer regelverket.

Här är en länk om någon vill läsa mer, och jag kommer att delge det jag kan och får delge efter våra möte:

https://www.transportforetagen.se/Nyheter/2019/Nytt-natverk-ska-gora-det-latt-att-gora-ratt-med-kor–och-vilotider/

Leave a Reply