Sanktionsavgift sänks med nära nio miljoner

Transportstyrelsens utredare hittade överträdelser till ett värde av drygt 9,3 miljoner kronor hos ett större åkeri i Södermanland. Regelverket om tak på sanktionsavgiften gör dock att Transportstyrelsens krav sänks med nästan nio miljoner kronor och stannar på drygt 500 000 kronor.

Transportstyrelsen genomförde en företagskontroll av ett större åkeri i Södermanland 2019. Sammanlagt hittade myndighetens utredare överträdelser till ett sanktionsvärde på drygt 9,3 miljoner kronor. Beaktat åkeriets årsomsättning på drygt 52 miljoner kronor för 2019, och bestämmelserna om begränsning av sanktionsavgiftens storlek, landar beloppet åkeriet ska betala på drygt 500 000 kronor.

Enligt Transportstyrelsens beslut som nu vunnit laga kraft fann utredarna ett stort antal överträdelser av varierande art vid företagskontrollen. Bland annat 151 tillfällen då körtiden varit mer än 4,5 timmar innan godkänd rast eller vila har tagits, 84 tillfällen då dygnsvilan varit för kort trots att reducerad dygnsvila inte medgetts och 118 tillfällen då den reducerade dygnsvilan varit för kort när reducerad dygnsvila medgetts.

Det Transportstyrelsen ser mest allvarligt på är att åkeriets chaufförer enligt utredningen kört på annan förarkort vid 284 tillfällen. Vid 143 tillfällen har förarkort tagits ut när det inte varit tillåtet, vilket påverkat registreringen av relevanta uppgifter.

Flera chaufförer som kört för åkeriet de senaste åren har använt andra förares kort när de stoppats av polis vilket också ligger till grund för Transportstyrelsens bedömning.

Källa: Trailer.se

Text: Ralph Andersson
Publicerad: 2023-11-20 16:46

Leave a Reply