Obesiktigade färdskrivare kostsamt för skånskt åkeri

Ett åkeri i Skåne krävs på drygt 260 000 kronor av Transportstyrelsen. Bland annat för att tre av åkeriets lastbilar kört med obesiktigade färdskrivare.

Enligt ett beslut från Transportstyrelsen som vunnit laga kraft gjorde myndigheten en företagskontroll av åkeriet i september och oktober 2022. Av beslutet framgår det att tre av åkeriets lastbilar rullat med obesiktigade färdskrivare. Detta då tiden löpt ut från förgående besiktning. Transportstyrelsen anser att varje enskild dag som lastbilarna framförts de senaste två åren utgör en överträdelse i sig.

Sammanlagt ger detta 57 överträdelser av ”Föraren har använt en ej besiktigad färdskrivare (H1)”.

Utöver detta konstaterar Transportstyrelsen ytterligare 63 överträdelser mot regelverket gällande kör- och vilotiderna samt färdskrivare. Dessutom rapporteras åkeriet för sju fall av saknade uppgifter.

Åkeriet har försökt få en lastbil undantagen från kontrollen med motiveringen att den ingick i en kontroll ett år tidigare. Något sådant undantag finns det dock inte täckning för i regelverket enligt Transportstyrelsen.

Det sammanlagda sanktionsbeloppet uppgår till drygt 260 000 kronor. Beaktat åkeriets årsomsättning (knappt 35 miljoner 2021/2022) och bestämmelserna om begränsning av sanktionsavgiftens storlek krävs åkeriet på hela summan.

Källa: Trailer.se

Text: Ralph Andersson

Publicerad: 2023-10-30 14:48

Leave a Reply