Uteblivna uppgifter kostar åkeri 440 000 kronor

Ett åkeri i Skåne krävs på 440 000 kronor av Transporstyrelsen då man inte skickat in efterfrågade uppgifter i samband med en företagskontroll.

Transportstyrelsen ämnade genomföra en företagskontroll av åkeriet i december 2019 och januari 2020 men fick inte in efterfrågade uppgifter. I december 2020 underrättades åkeriet att man riskerade en sanktionsavgift på 440 000 kronor på grund av det uteblivna materialet.

Enligt Transportstyrelsens utredning hade åkeriet ägt eller nyttjat 22 lastbilar under kontrollperioden och detta skulle kosta företaget 20 000 kronor per lastbil.

Åkeriet bad då om anstånd för att få hjälp med att ta fram det efterfrågade materialet. Detta beviljades av Transportstyrelsen som gav åkerier ytterligare cirka 1,5 månad på sig att skicka in uppgifterna. Detta gjordes dock inte.

Beslutet blev därför att kräva 440 000 kronor i sanktionsavgift.

Regelverket ger myndigheten rätt att kräva 20 000 kronor per fordon i sanktionsavgift om man inte kan genomföra en fullständig företagskontroll. För varje ytterligare tillfälle som en företagskontroll inte kan genomföras ökar avgiften med 20 000 kronor per fordon. Detta gäller inom en treårsperiod från det att det första beslutet om sanktionsavgift vunnit laga kraft.

Beslutet har nu vunnit laga kraft så om åkeriet inte lämnar ut begärda uppgifter nästa gång Transportstyrelsen hör av sig riskerar man en sanktionsavgift på 880 000 kronor.

Till skillnad mot när ett åkeri får sanktionsavgifter vid en genomförd kontroll finns det inget tak på hur högt belopp myndigheten kan kräva vid uteblivna uppgifter.

 

Källa: Trailer.se

Text: Ralph Andersson

Publicerad: 2023-10-09 14:27

Leave a Reply