Större åkeri i Stockholm krävs på halv miljon

Ett större åkeri i Stockholms län krävs på drygt en halv miljon kronor i sanktionsavgifter av Transportstyrelsen. Bland annat för 30 tillfällen då företaget inte gjort uppgifter tillgängliga för kontroll och flera fall av körning utan förarkort som åkeriet inte kunnat förklara.

Enligt ett beslut från Transportstyrelsen som vunnit laga kraft gjorde myndigheten en företagskontroll av åkeriet i mars och april 2021. Av beslutet framgår det att åkeriet inte gjort uppgifter tillgängliga för kontroll i 30 fall, att man enligt Transportstyrelsen genomfört stora mängder körningar utan förarkort som inte kunnat förklaras och 32 tillfällen då körtiden varit mer än 4,5 timmar innan godkänd rast eller vila har tagits. Sammanlagt handlar det om drygt 200 överträdelser.

Transportstyrelsen skriver att åkeriet har en stor mängd överträdelser som bedöms stå i samband med åkeriets organisering av sitt arbete och planeringen av chaufförernas körtider. Myndigheten menar att det inte framkommit något som visar att åkeriet arbetat förebyggande.

Det sammanlagda sanktionsbeloppet uppgår till nästan 640 000 kronor. Beaktat åkeriets årsomsättning (knappt 53 miljoner 2020) och bestämmelserna om begränsning av sanktionsavgiftens storlek landar beloppet åkeriet ska betala på drygt 529 000 kronor.

Enligt Transportstyrelsen har åkeriet trafiktillstånd för 50 fordon och nyttjar 42 av dessa. Åkeriet hade 45 anställda 2020.

 

Källa: Trailer.se

Text: Ralph Andersson

Publicerad: 2023-10-09 14:27

Leave a Reply